Projekt Wracam do pracy!

Projekt unijny

 

 

 

 

Grupa KAMRAD Radosław Soszyński w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wracam do pracy! – stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Rokietnicy”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu „Wracam do pracy! – stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Rokietnicy”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VI Rynek Pracy, Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 31.08.2019 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 mieszkanek gminy Rokietnica w wieku 18 - 44 lat.

W ramach projektu planowane jest dostosowanie pomieszczeń, doposażenie przedszkola, finansowanie przez okres 12 miesięcy bieżących kosztów funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w oddziale objętych wsparciem oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. Rodzice są zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego w formie finansowania wyżywienia dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 20 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z Gminy Rokietnica poprzez zwiększenie o 20 liczby miejsc opieki dzieci do lat 3 podlegających pod organ prowadzący – Grupę KAMRAD Radosław Soszyński w Rokietnicy od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, poszerzenie zajęć dodatkowych o gimnastykę korekcyjną, powrót 13 kobiet po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka na rynek pracy oraz znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 5 kobiet, do tej pory pozostających bez pracy, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 400 531,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 359 059,35 zł

Biuro projektu: ul. Trakt Napoleoński 70, 62-090 Rokietnica

 

 

 

 

 

Zapisy

Chętnych zapraszamy

tel. kom.
+48 884-363-980
Kamila Soszyńska

 

Statut