PLAN DNIA

7.00 - 8.45   Zbiórka dzieci

 • Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,
 • Zabawy indywidualne,
 • Zabawy grupowe,
 • Zabawy tematyczne,
 • Zabawy ożywiające,

8.45   Czynności porządkowe i higieniczne będące przygotowaniem do śniadania

9.00   Śniadanie

9.20 – 9.30   Wspólne mycie zębów

9.30 – 11.30   Zajęcia dydaktyczne

 • Sensoryczne zabawy plastyczne (1 x w tygodniu)
 • Zajęcia z wczesnego wspierania rozwoju mowy (2 x w tygodniu)
 • Elementy muzykoterapii (2 x w tygodniu)
 • „Pokaż mi swiat” – zajęcia oparte o działanie na darach natury (1 x w tygodniu)

 • Zabawy w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (3 x w tygodniu)

ü  Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

ü  Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni,

ü  Ćwiczenia oparte na relacji „z”,

ü  Ćwiczenia rozwijające relacje „przeciwko”,

ü  Ćwiczenia oparte na relacji „razem”,

ü  Ćwiczenia z rekwizytem

 • Zajęcia z języka angielskiego  (1 x w tygodniu)
 • Metody i techniki wyciszające

ü  Metoda domina

ü  Metoda wizualna – graficzne przedstawienie planu dnia; omówienie z dziećmi aktualnej aktywności poprzez pokazywanie jej na schemacie i usuwanie z niego działań, które już zostały wykonane.

ü  Metoda storytelling’u – opowiadanie bajek przez opiekuna lub współtworzenie bajki z podopiecznymi,

ü  Gry i zabawy wyciszające

ü  Metody na przerwę – przerwa tematyczna wybrana zgodnie z kreatywnością opiekuna,

 • Zajęcia plastyczne - (2 x w tygodniu)
 • Zajęcia gimnastyczne - (codziennie)
 • Zajęcia dydaktyczne oparte o plan miesięczny zawarty na stronie internetowej żłobka

11.35 - 11.40   Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11.40 - 11.50   Obiad (I)

12.00 - 14.00   Leżakowanie

14.05 - 14.15   Obiad (II)

14.20 - 15.20 

 • Czytanie bajek, wierszy (codziennie)
 • Zabawy z grami logicznymi (np. rozmowy o tym co widać na obrazku, szukanie przeciwieństw, memory – szukanie takich samych obrazków, domino)

15.25 - 15.45   Podwieczorek

15.50 - 17.00   Rozchodzenie się dzieci do domu

 • Zabawy swobodne

Zapisy

Chętnych zapraszamy

tel. kom.
+48 884-363-980
Kamila Soszyńska

 

Statut